Saima House
Nonthaburi Thailand
__________________________
2021
Love Architecture - Make Architecture